Anne, beze strachu hledět na nebe

Anne, beze strachu hledět na nebe

Propojení dvou jednoaktových děl, baletu Kuchyňská revue (B. Martinů) a opery Anne Frank (G. Frid), v provedení studentů a nedávných absolventů Hudební a taneční fakulty AMU. 

Představení vzniklo v česko-švýcarské spolupráci za podpory HAMU, Le Crochet à Nuages, Nadace život umělce a Nadace Bohuslava Martinů.

Podpora firmy E-on, Nadace Život umělce, HAMU, Nadace Bohuslava Martinů a Le Crochet à nouages.

autor

www.operastudio.cz

soubor

(Ostatní AMU)

režie
Armand Deladoey, Vojtěch Svoboda
dirigent
Sébastien Bagnoud
scéna a kostýmy
Zita Miklošová
umělecké vedení
Adam Halaš

hrají: 
Anita Jirovská (zpěv)
Anna Kukuczková
Michaela Stará
Jonatán Vnouček
Anton Eliaš

 

Podpora firmy E-on, Nadace Život umělce, HAMU, Nadace Bohuslava Martinů a Le Crochet à nouages.

 

sponzoři

Podpora firmy E-on, Nadace Život umělce, HAMU, Nadace Bohuslava Martinů a Le Crochet à nouages.


Fotogalerie