ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Na základě souhlasu, jenž udělujete Divadelním studiu DISK sídlícímu na adrese Karlova 223/26, Praha 1, 118 65, Česká republika, které je součástí Akademie múzických umění v Praze, Veřejné vysoké školy dle
z. č. 111/1998 Sb., v platném znění, se sídlem na Malostranském náměstí 12, 118 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 61384984, DIČ: CZ61384984 (dále jen Správce), budou zpracovávány Vaše osobní údaje (tedy údaje Subjektu údajů), a to za níže uvedených podmínek a k níže uvedeným účelům.

  1. Jaké osobní údaje mohou být zpracovány?

  • jméno, příjmení

  • e-mail

  • IP adresa

 

  1. Za jakým účelem budou Vaše osobní údaje zpracovány?

Zlepšení Vašeho komfortu a informovanosti o aktuální nabídce, která bude zasílána ve formě newsletterů, a to zpravidla jednou měsíčně. Vybraní hosté budou pravidelně dostávat formou emailu pozvánky na premiéry. Novinářům budou navíc pravidelně zasílány tiskové zprávy týkající se jednotlivých inscenací či zvláštních akcí, které Divadelní studio DISK pořádá.

 

  1. Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a uchovávat na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, případně do odvolání tohoto souhlasu z Vaší strany. Váš souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím tlačítka „odhlásit“, které je umístěno v každém newsletteru.

 

  1. Kdo bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

 

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře. K Vašim údajům mají přístup pouze poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají s provozem webových stránek, a rozesílací mailingová služba.

 

  1. Co vše prohlašujete souhlasem se zpracováním Vašich osobních údajů?

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše, souhlasíte zároveň se zasíláním aktualit e-mailem. Aktuality – newslettery jsou obchodním sdělením, informující o aktuální nabídce akcí, na které lze rezervovat nebo zakoupit vstupenky.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše, a zároveň se zasíláním aktualit, můžete kdykoli zrušit, a to prostřednictvím tlačítka „odhlásit“, které je umístěno v každém newsletteru.

 

Vaším souhlasem zároveň prohlašujete, že Vás Správce řádně poučil o zpracování a ochraně osobních údajů*, že Vámi uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

  1. Jak nás můžete kontaktovat?


V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás kontaktujte na emailu disk@divadlodisk.cz

 

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

•    osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

•    důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zvýšení informovanosti o aktuální nabídce Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

•    při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování

•    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

•    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

•    Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.