DVD - Děti - Výchova - Divadlo

DVD - Děti - Výchova - Divadlo

Festival DVD je věnován dětské a studentské jevištní tvorbě. Na festivalu DVD vystoupí řada
dětských a studentských souborů z různých míst republiky, prostor bude věnován i dětskému a
studentskému přednesu a různým podobám dramatické výchovy. Přehlídku organizují studenti a
pedagogové katedry výchovné dramatiky DAMU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku.
Přesný program přehlídky bude zveřejněn v září na stránkách DAMU a katedry výchovné dramatiky
DAMU. Letošní téma festivalu – Proudění.

 

soubor

(DAMU)


Fotogalerie

Nejbližší reprízy