Konference Divadlo a svoboda

Konference Divadlo a svoboda

Proměna paradigmatu evropské nezávislé divadelní kultury po roce 1989.

THEATRE AND FREEDOM: Paradigm Shift(s) in the Independent Theatre Culture in Europe after 1989.

V rámci projektu DIVADLO A SVOBODA, který se orientuje na výzkum scénických umění v ČR a středoevropském regionu po roce 1989, pořádá Institut umění – Divadelní ústav ve dnech 23. – 24. 10. 2019 ve Studiu Hrdinů a divadle DISK mezinárodní konferenci.

Rok, kdy si připomínáme 30. výročí politických změn ve střední a východní Evropě, vybízí k ohlédnutí se za ideály a nadějemi 90. let. Je to právě nezávislé divadlo, které v různých provozních modelech a konfiguracích mnohdy bylo zásadní platformou pro pokusy o jejich realizaci nejen v rovině estetické a umělecké, ale i společenské a politické. Ve značné míře se přitom inspirovalo vývojem mezinárodní nezávislé umělecké scény, která byla většině umělců za východní stranou železné opony do roku 1989 obtížně přístupná. Na konferenci vystoupí odborníci z následujících zemí: ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Rumunsko, Chorvatsko, Ukrajina, Bělorusko, Litva, Lotyšsko, Estonsko. Konference tvoří doprovodný program mezinárodního setkání divadel střední Evropy Palm Off Fest.

soubor

(Hosté)

Vstupné dobrovolné


Fotogalerie

Nejbližší reprízy