Panelová diskuze: Divadlo do škol nebo školy do divadel?

Panelová diskuze: Divadlo do škol nebo školy do divadel?

Jaká je cesta divadla jako druhu umění k žákům škol?
Jaké nabídky se dostávají do rukou učitelů a jak je s nimi nakládáno?
Preferují učitelé / žáci uvádění divadelních představení ve školních (nedivadelních) prostorách nebo raději skupinově navštěvují divadelní budovy?
Proč je tomu v konkrétních případech tak?
Která cesta je podle odborníků vhodná?
Existuje podpora ze strany státní správy? 
Jaké je postavení divadla pro děti ve vztahu k  rámcovým vzdělávacím plánům českých škol?  
Podle čeho si učitelé vybírají divadlo pro svou školu či školku?
Existují pozitivní příklady v zahraničí?

Diskuse bude probíhat ve studiu Řetízek a není nutné si rezervovat místo předem. 


Termín