Divadlo Continuo

Divadlo Continuo

Absolventské představení studentů z univerzity ACCADEMIA DELL´ARTE z italského Arezza ve spolupráci s Divadlem Continuo v režii Pavla Štourače.

To, co zbylo / What's left behind

Historie, budovy, myšlenky, pravidla, příběhy a mnoho dalšího. V podobě kódované genetické zprávy dědíme z pokolení na pokolení miliardy informací, které putují časem, až se dostaly k nám. To, co během našeho života nacházíme a s čím se denně setkáváme, tu někdo před námi zanechal. Žijeme v kulisách minulých epoch, do kterých patříme a zároveň jsme v nich cizinci.

Ti, kteří nám je zanechali, jsou pryč. Jak s dědictvím, které tu po nich pro nás zůstalo, naložíme? Vyhodíme ho jako staré harampádí, zrestaurujeme ho, necháme jednoduše tak, nebo vybudujeme něco nového, vlastního?

A jaké dědictví tu zůstane po nás pro ty, kteří přijdou po nás?

Autorská inscenace To, co zbylo zkoumá prostřednictvím jazyka fyzického a výtvarného divadla osobní i skupinové zážitky, postoje, příběhy a názory spojené s otázkou určení, svobodné vůle a zátěže genetického dědictví současného člověka. Je výsledkem dvouměsíční práce studentů Accademia dell’Arte z Arezza (Itálie) pod pedagogickým a uměleckým vedením členů Divadla Continuo na Švestkovém Dvoře v Malovicích.


 

History, buildings, ideas, rules, stories and much more. As coded genetic messages we inherit in our DNA multitudes of information that, from generation to generation, travel time until they reach us. What we discover and meet daily during our lives was left by those who were here before us. We live in the scenery of the past, eras that we both belong to and are strangers to.

The ones who have left this behind for us are gone. What do we do with this heritage? Do we throw it away as junk, restore it, let it be? Or do we build something new of our own?

What will be left for the ones that will come after we are gone?

Authorial performance What's left behind is a research of personal and group experiences, attitudes, stories and opinions related to the question of destination, free will and the burden of genetic heritage on contemporary people, using the language of physical and visual theatre. It is the result of a two month long residency of Accademia dell’Arte students from Arezzo (IT) under the pedagogical and artistic guidance of the Divadlo Continuo Theatre members at the Plum Yard in Malovice (CZ).

soubor

(Hosté)

délka představení

60

Režie / Direction
Pavel Štourač

Scénografie / Set design
Continuo Theatre

Dramaturgie / Dramaturgy
Marek Turošík

Hudba / Music
studenti Accademia dell´Arte students

Pedagogické vedení a pohybová spolupráce / Pedagogical and movement supervision
členové Divadla Continuo / Continuo Theatre members

Světelný design / Light design
Jiří Šmirk

 

Účinkují

Heidee Alsdorf             

Brandonn Christopher  

Ruta Marcinkenaite      

Nicole Nigro     

Lindsey Root

Faith Sullivan              

Sloane Teagle              

Burton Weaver            

 

 


Fotogalerie