Nové TV

Nové TV

Koukáte rádi na televizi? Koukáte na televizi? Nedokážete se za všech okolností vyhnout koukání na televizi? Slyšeli jste něco o televizním vysílání? Nové TV je tady právě pro vás! Brzy uvidíte!

Nové TV je atmosferickým tlakem doby lisované kabaretoidní představení o jedné nízkonákladové televizní stanici a o věku informací, kde aritmetický průměr nul a jedniček je hodnota od nuly do jedné, nebo jakékoli jiné číslo. (Představení může obsahovat zbytky skořápek lidských příběhů a stopy současnosti.)

Inscenace získala řadu cen na krajských a národních přehlídkách amatérského divadla,a  také nominaci na Cenu Marka Ravenhilla (2017).

Napsali o ní:

„Zejména „Ad Hoci“ mi vyrazili dech – kromě už osvědčené parodické, kabaretní a muzikantské brilance Nové TV je suverénní řez duchem doby, zesměšnění mediální pěny dní naší „uprchlicko-trumpovské“,doby, kdy hlavní potřebou dne je vyvolávat paniku a propadat panice. To vše natolik poeticky a hravě, že nikdy nepřekročí křehkou hranici mezi angažovaností a aktivismem. Pokud Nové TV poběží kolem vás, nepřehlédněte.“
Jan Šotkovský, dramaturg MD Brno, FB

„Slova písní, v jejichž hudební rovině se znovu prokazuje ona schopnost vcítění, nejsou laskavá, leč parodická a kriticky se dotýkají současných problémů politických a společenských. Ta „kabaretoidní“ forma čísel má samozřejmě svou přitažlivost, je vskutku v tom svém „vcítění“, či chcete-li „napodobě“ divadelně působivá. A o to více pak kontrastuje nesoulad mezi formou a obsahem, jenž se takovému televiznímu projevu jako životnímu postoji vysmívá.“
Prof., PhDr. Jan Císař, CSc, divadelní pedagog, historik a kritik
http://www.amaterskascena.cz/images/upload/clanky-prilohy/zpravodaj09-web-vm05t.pdf?fref=gc


„Kočovné divadlo ADHoc bylo se svou premiérou hry Nové TV jistě nejočekávanějším kusem přehlídky. Narvaný sál, natěšený na chytrou zábavu a skvělou hudbu. V ničem z toho soubor nezklamal.
Jde znovu o výtrysky slovních gagů, parodických nápadů, absurdních nonsensů. Zdá se, že autor textů J. Duchek jde dál než v předchozí tvorbě, směřuje výrazně k politické satiře. Pozor, k satiře neprvoplánové, nepopisné, k humoru skřípajícímu mezi zuby a v duši. Je u tohoto souboru vlastně normální, jak jsou herci muzikální a jak jsou dobří i v činoherní složce.
Odhlédneme-li ale od typicky premiérových chybiček, máme tu už teď inscenaci myšlenkově zralou a v textové, hudební i interpretační stránce silně převyšující obvyklou úroveň divadla bez přívlastků.“
F. Zborník, Amatérská scéna, POPAD 2017 aneb v Radotíně přeplněno

 

soubor

(Hosté)

délka představení

70

scénář a texty písní
Jan Duchek
hudba
Lukáš Habanec
režie
Kočovné divadlo Ad Hoc

 

hrají a zpívají:
Moderátorka: Klára Šidlová
Maskérka/Asistentka: Anežka Habancová
Reportérka: Kateřina Fafílková / Dominika Jíchová
Režisér: Jiří Vedral
Host: Petr Mikulka
Kameraman: Adam Caha
Zvukař: Zdeněk Melín


Fotogalerie