Rockets and Bombs (Identity Series)

Rockets and Bombs (Identity Series)

Inscenace, jež prozkoumává téma identity – individuální identitu, identitu jednotlivce v rámci skupiny a také identitu celé skupiny. Identita není nic stálého. Proměňuje se a liší se skrze přítomnost a komunikaci, vyvíjí se a stagnuje, vyniká a upadá. Aby divák mohl během představení zažít pocit syrové autentické identity, je večer sestaven ze série interaktivních úkolových sekvencí: fragmenty improvizace, scénografické prvky, selhání a nemožnost převyprávění příběhů – to vše ústící ve společný okamžik mezi účinkujícími a diváky.

S každým představením jsou přidávány nové, účinkujícím neznámé, úkoly, což do představení vnáší pocit nebezpečí, nepředvídatelnosti a potenciálního chaosu a neúspěchu. Zůstávají však i staré úkoly, které se s opakováním posouvají a vyvíjejí a dávají možnost odhalit pravdu o naší identitě. Každé představení bude neopakovatelný unikát, tak jako totožnost každého z nás a tak jako každý, kdo se přijde osobně přesvědčit.

EN:

This performance explores the theme of identity – individual identity, identity of person within a group and identity of a group. Identity is nothing stable; it changes and varies through presence and communication, it develops and stagnates, it excels and it fails.  In order to find a possibility of authentic, raw identity the performance is built as a series of task-based scenes: fragments of improvisations, set choreographies, performed failures and impossible retellings of stories, resulting in a shared moment between the performers and audience.  

With each performance, new tasks are added -unknown to the performers, creating a new sense of danger, risk and potential for chaos and failure, while old tasks remain the same, change, shift, and evolve through their repetition all to reveal truths about our identity. Each performance will be as unique as each of our identities and different as each audience that comes to witness it.

 

 

autor

Kolektiv

premiéra

11. října 2019

soubor

Katedra alternativního a loutkového divadla (Alterna)

délka představení

90 minut

Director
Tinka Avramova
Dramaturge
Ran Jiao
Scenographer
Riin Maide
Producers
Zdeňka Valečková, Ondřej Melíšek, Dominik Sosnovec 
Starring
Jiří Brnula, Daniel Horečný, Fedir Kis, Lenka Nahodilová, Sai Psyn 

 


Fotogalerie

Nejbližší reprízy

10/10
čas
11:00
veřejná generální zkouška / místo: DISK
Rockets and Bombs (Identity Series)
soubor: Alterna
Kolektiv - Inscenace, jež prozkoumává téma identity – individuální identitu, identitu
rezervovat

11/10
čas
19:30
vyprodáno / premiéra / místo: DISK
Rockets and Bombs (Identity Series)
soubor: Alterna
Kolektiv - Inscenace, jež prozkoumává téma identity – individuální identitu, identitu
rezervovat

15/10
čas
19:30
soubor: Alterna
Kolektiv - Inscenace, jež prozkoumává téma identity – individuální identitu, identitu
rezervovat

20/10
čas
19:30
soubor: Alterna
Kolektiv - Inscenace, jež prozkoumává téma identity – individuální identitu, identitu
rezervovat

29/10
čas
19:30
soubor: Alterna
Kolektiv - Inscenace, jež prozkoumává téma identity – individuální identitu, identitu
rezervovat