Přejít na hlavní obsah

Návštěvní řád divadla DISK

 1. Zakoupením vstupenky kupující souhlasí s podmínkami návštěvního řádu divadla DISK.
 2. Zakoupené vstupenky nebo dárkové kupóny nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme. Vstupné vracíme pouze v případě zrušeného představení nebo při změně programu.
 3. Každý divák vstupující do divadla je povinen se prokázat platnou vstupenkou.
 4. Účastí na představení divák souhlasí, že může být součástí pořizovaného videozáznamu nebo fotografie.
 5. Vstup psů ani jiných zvířat není povolen (s výjimkou asistenčních psů).
 6. Osobám, u kterých je podezření na vliv alkoholu či omamných látek, nebude umožněn vstup do sálu.
 7. Je zakázáno vnášet do divadla zbraně a obecně nebezpečné předměty, které mohou ohrozit ostatní návštěvníky.
 8. Divák, který svým chováním ohrožuje bezpečnost ostatních diváků, ruší probíhající představení či obtěžuje ostatní diváky, může být vykázán z divadla, stejně tak jako divák, který nevyhoví pokynům hledištního personálu. 
 9. Pokud divák nezaujme své místo v sále do začátku představení, pozbývá vstupenka platnosti a návštěvníka již není možno vpustit do sálu s ohledem na ostatní diváky a účinkující. Za takto propadlé vstupenky nelze požadovat vrácení peněz.
 10. V průběhu představení jsou návštěvníci povinni mít vypnutý mobilní telefon.
 11. V průběhu představení není povoleno pořizovat fotografie ani záznam části či celého představení.
 12. Konzumace občerstvení je možná pouze v kavárně a ve foyer. Vnášení jídla a pití do sálu (včetně lóží) není povoleno. Divák je povinen zachovávat čistotu a pořádek.