Přejít na hlavní obsah

Open call Noc divadel 2022

OPEN CALL – staňte se součástí Noci divadel 2022 v DISKu 

Divadelní studio DISK se jako každý rok zapojuje do mezinárodního projektu Noc divadel. I vy můžete být jeho součástí! Letošní jubilejní 10. ročník proběhne v sobotu 19. listopadu 2022 s tématem Hrdinové: 

V době, kdy jsou hrdinové potřeba více než kdy jindy, se návštěvníci budou moci seznámit nejen s hrdiny divadelních her či divadelní práce, ale také reflektovat hrdinství každodenního života. (pořadatel Institut umění - Divadelní ústav) 

 Tématem se můžete inspirovat, ale není to podmínkou.  

Program bude probíhat v prostorách AMU (DS DISK, Studio Řetízek, foyer, chodby, učebny, střecha, Divadlo Inspirace na HAMU, prostory AMU ve vestibulu metra Můstek, …). 

Koho a co hledáme? 

Studentské soubory, jednotlivce, seskupení, kapely, ... Zapojit se mohou studenti všech oborů AMU. 

Scénická čtení autorských textů, inscenované, improvizované, zhudebněné i pantomimické projekty, projekce, koncerty, tvůrčí dílny workshopy, přednášky, instalace, otevřené zkoušky, ...  

Mimo večerní a noční program uvítáme i dramaturgicky vhodné projekty v průběhu celého dne. Není nutné předvést ucelený tvar, ale dát divákům možnost nahlédnout "do zákulisí" tvůrčího procesu. 

Co vám můžeme nabídnout? 

 • Prostory AMU,
 • kostýmy, rekvizity z fundusu divadla DISK,
 • po dohodě zajistíme výpomoc technického personálu,
 • po dohodě přispějeme na režijní náklady spojené s akcí.

Co vám přinese účast na Noci divadel? 

 • Zkušenost, mezifakultní a mezioborové kontakty,
 • fotodokumentaci,
 • propagaci na webu a sociálních sítích  DISKu a Noci divadel,
 • nové publikum.

Kde se můžete přihlásit?  

Pro přihlášení odešlete Google formulář nejpozději do neděle 16. října 2022. 

Případné dotazy směřujte vedoucímu produkce DS DISK Lukášovi Palečkovi (lukas.palecek@divadlodisk.cz). 

Budeme se těšit na vaše projekty a rádi pomůžeme s jejich realizací. Výběr projektů proběhne do 24. října.  

___________________________________________________________________

OPEN CALL - become a part of Theatre night in DISK 

DISK theatre participates every year in the international project Theatre night. And you can join as well! This year’s theme is HEROES and will be held on Saturday, 19 November 2022.  

You can let the theme inspire you but it is not a requirement. The program will be happening throughout AMU premises (DISK, Řetízek studio, foyer, hallways, classrooms, rooftop, Inspirace Theatre, Můstek metro vestibule, …). 

What and who are we looking for? 

Student groups or soloists, music bands, ... Students from any faculty of AMU can take part. 

Various performances, concerts, projections ... creative workshops, installations, open rehearsals, etc. 

Program can be throughout the day as well as in the evening. You can sign up with a finished project as well as a work in progress and offer the visitors a peek into your creative process. 

What do we offer 

 • Space within AMU,
 • costumes, props from DISK storage,
 • technical assistance (upon agreement),
 • financial contribution to cover the costs (upon agreement).

What do you gain by participating? 

 • Experience, interfaculty and interdisciplinary contacts,
 • photodocumentation,
 • promotion on DISK website na webu and social media,
 • new audience.

How can you sign up?  

Sign up via email to DISK production manager, Lukáš Paleček (lukas.palecek@divadlodisk.cz) until Sunday, 16 October 2022.