Přejít na hlavní obsah

:

(english below)

NOVÁ GENERACE  je platforma uvádějící jevištní tvorbu studentů Katedry tance a Katedry nonverbálního divadla na HAMU. V květnovém komponovaném večeru se diváci mohou těšit na díla čtyř choreografek - Kateryny Lopakhtiny (Kotva), Claudie Bellomo (WALKERS), Allison Ramos (高潮) a Evy Rezové (Picturam).

Kotva 

Choreografie: Kateryna Lopakhtina

Hudba: Yelyzaveta Liakh

Interpretace: Alen Taravan, Kateryna Lopakhtina, Evgenia Efimova, Polina Kim, Olia Baškirova 

Co vás stahuje pod hladinu? Procházíte se hluboko pod vodou - co cítíte? Klid? Úzkost? Osamělost? Svobodu? Jste si jistí, že je to tam lepší? Cítíte písek pod nohama? Možná rovnováhu? Najde se někdo, kdo vás zvedne ze dna? Zůstanete na dně sami se svými myšlenkami?

WALKERS

Choreografie: Claudia Bellomo

Hudba: Pietro Naccari

Interpretace: Claudia Bellomo, Soojin Jo

Videor: Theo Derin

Příběh o násilí a lásce mezi dvěma zcela odlišnými kulturami, které čelí válce a lhostejnosti.

Jak vám mohu pomoci, můj drahý příteli?

Mohu být opravdu šťastný, když pokaždé, když mě přijdeš navštívit, jsi stále tady?  Zatímco já se každý den svobodně procházím ulicemi mého města.

高潮

Režie: Allison Ramos

Choreografie: Sofía López, Allison Ramos

Interpretace: Peter Chiang, Olivia Hernández, Aritz Castillo, Sofía López, Allison Ramos

Hudbar: Pavlo Chekay

Slyším prach, zatímco měsíc padá a vrány pláčou.

Snažím se vyměnit vlny alfa za vlny theta. Napočítal jsem 264 hodin nebo 33 dní, než přišlo to nesnesitelné šílenství, než jsem dosáhl gao chao.

Zahrajte mi, prosím, ať mohu uklidnit svou mysl.

Picturam

choreografie: Eva Rezová

dramaturgie: Gabriela Gabašová

sound design: Sarah Jedličková 

hudební režie: Michaela Augustinová

scénografie: Ivo Jedlička 

kostýmy: Polina Akhmetzhanova 

interpretace: Jan Drahokoupil, David Kodys, Jakub Kohout, Adam Rameš, Jakub Sedláček

produkce: Natálie Matysková

Choreografie Picturam vychází z výtvarného umění a zkoumá převedení statického obrazu do jevištní živé podoby. Inspirací pro choreografii se stal známý obraz Poslední večeře slavného malíře Leonarda Da Vinci. 

ENG

NOVÁ GENERACE is a platform presenting the stage work of students of the Department of Dance and the Department of Nonverbal Theatre at HAMU. In May, the audience can enjoy the works of four choreographers - Kateryna Lopakhtina (Kotva), Claudia Bellomo (Knowledge of nothingness), Allison Ramos (高潮) and Eva Rezová (Picturam).

Running time: 100 min. (including 20 min. intermission)

Please note: the performance is suitable for audiences aged 15 and over.

Kotva 

Choreography: Kateryna Lopakhtina

Music: Yelyzaveta Liakh

Interpretation: Alen Taravan, Kateryna Lopakhtina, Evgenia Efimova, Polina Kim, Olia Baškirova 

What draws you underwater? How do you feel when you walking deep underwater? Calm? Anxiety? Loneliness? Freedom? Are you sure it will be better from below? Can you feel the sand under your feet? Maybe a balance? Is there someone who will lift you from the bottom? Will you stay down alone with your thoughts?

WALKERS

Choreography: Claudia Bellomo

Interpretation: Claudia Bellomo, Soojin Jo

Music: Pietro Naccari

Videomaker: Theo Derin

A story of violence and love between two different cultures, facing the barrier of war and indifference.

How can I help you, my dear friend?

Can I really only be happy that every time you come to visit me, you are still here?  

In the meantime, I walk every day through the streets of my city, freely.

高潮

Director: Allison Ramos

Choreographers: Sofía López, Allison Ramos

Interprets: Peter Chiang, Olivia Hernández, Aritz Castillo, Sofía López, Allison Ramos

Music designer: Pavlo Chekay

I can hear the dust while the moon is falling and the crows are crying. 

Trying to change the alpha waves for the theta ones. 264 hours or 33 days was what I counted, before the unbearable madness, before reaching gao chao. 

Please, play for me so I can calm my mind.

Picturam

choreography: Eva Rezová

sound design: Sarah Jedličková 

interpretation: Jan Drahokoupil, David Kodys, Jakub Kohout, Adam Rameš, Jakub Sedláček

set design: Ivo Jedlička 

costumes: Polina Akhmetzhanova 

production manager: Natálie Matysková

The choreography Picturam is based on visual art and explores the transformation of a static image into a living form on stage. It is inspired by the famous painting The Last Supper by the famous painter Leonardo Da Vinci.

Soubor: HAMU

27. května 2023

Délka představení: 100 min. (včetně 20 min. přestávky)

Running time: 100 min. (including 20 min. intermission)

Upozornění: představení je vhodné pro diváky od 15 let

Please note: the performance is suitable for audiences aged 15 and over.