Přejít na hlavní obsah

:

for English click here

The Disappearing in the Supermarket je showcase magisterského programu zahraničních studentů “Directing Devised and Object Theater / MA.DOT” na KALD DAMU. V rámci tří dnů uvedou svoje nejlepší performance, inscenace a projekty. Setkáte se tak se studenty z Litvy, Finska, Tajvanu, Libanonu, Japonska, Mexika, Columbie, Polska, Německa a Maďarska, stejně jako s jejich pedagogy a tutory.

Některé performance jsou participační, některé mají klasickou formu, ale všechny spojuje významná role vztahu mezi divákem a samotným tvarem performance a performery. Studenti mají velmi odlišné přístupy k divadlu, umění i performance, zakusíte tak různé estetické tvary a postoje. Každá performance na festivalu je jedinečná, všechny ale vycházejí z hlubokého zkoumání umělcova vztahu ke světu - do kterého pozve svoje diváky.

﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋
PROGRAM V DISKU a ve Studiu Řetízek

Valtteri Alanen | Fugue in the Key of Falling

3.12.2022 | 17:00 – 18:00 | STUDIO ŘETÍZEK
(sound-object theatre)

Spinning tops, ping pong balls, microphones and dead flowers among others.
| Rotující vršky, pingpongové míčky, mikrofony a mrtvé květiny.

Mara Ingea | Do you know a place that doesn’t exist anymore?

3.12.2022 | 19:30 – 20:30 | DIVADLO DISK
(participatory performance)

An invitation to take the risk of remembering and pay tribute to gone places and corners of the past.
| Výzva ke sdílení a vzdání pocty místům, částem prostoru, zákoutím minulosti.

Susana Botero | Anamorphosis

4.12.2022 | 18:00 - 19:30 | STUDIO ŘETÍZEK
(performative lecture)

An exploration of the body as a medium that facilitates the shifting of identity, through touching on painful extreme vanity, on intimacy, sexuality, eroticism and beauty.
| Zkoumání těla jako média, které usnadňuje posun identity, myšlenky dotýkající se bolestivé
extrémní marnosti, intimity, sexuality, erotiky a krásy.

Daniel Victoria Reyes | HIGH – Two or three words about ecstatic masculinity.

4.12.2022 | 20:30 - 22:00 | DIVADLO DISK
(performance)

War times. What does it take to go out of the logic of disaster? Let's gather for a couple of minutes and see what happens with these particular bodies.
| Válka. Co je potřeba k tomu, abychom se vymanili z logiky katastrofy? Pojďme se potkat na pár minut a sledovat, co se stane s těmito konkrétními těly. 

Soubor: Alterna

Showcase magisterského programu MA.DOT na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU

V anglickém jazyce!

Nutná REZERVACE

celý program včetně učeben najdete na FB události