Přejít na hlavní obsah

: Fedir Kis, Zuzana Šklíbová

Jak ztratit tvář

1. říkat příliš málo nebo říkat příliš hodně

2. mluvit jazykem, který neovládám

3. co když jsem had?

Výzkum slova a tváře, literatura a trochu divadlo. Verbální i neverbální dialog o síle slova a maskování.

Jaký obraz o sobě, o práci, životě nebo přírodě byste nechtěli ztratit? Když se v zemích, v kterých je konceptem tváře měřen společenský respekt, zeptáte na cestu a místní ji neznají, tak než aby ztratili tvář si cestu vymyslí. The tool to get here. Chceme se tam dostat.

Soubor: DAMU

Premiéra 1. 6. 2022

Uvedeme představení The Tool to Get Here následované krátkým filmem Medmed

Kolektiv autorů Fedir Kis, Zuzana Šklíbová