Přejít na hlavní obsah

: Harold Pinter

Odcizení, samota, zrada v jejích rozličných podobách. Zrada mezi manželi, přáteli, zrada sama sebe. Prázdné jeviště, na všem záleží, nic nezůstane skryto. V tomto kontextu se naše každodenní životy jeví jako absurdní. Postavy nemohou utéci, lapeni do svých vlastních lží. Pozorujeme je a nasloucháme jejich tajemstvím. Děj nás vede zpět v čase, aby nám byla odhalena pravda, my se v ní ale ztrácíme spolu s postavami. Osobní drama konfrontuje herce a diváky s jejich vlastními životními pády.

Harold Pinter (1930–2008) patří k významným autorům, kteří ovlivnili podobu moderního britského dramatu. V roce 2005 byla Pinterovi udělena Nobelova cena. Jeho nejznámějšími díly jsou dramata Narozeniny, Zrada a Návrat domů. Charakteristickým rysem jeho děl je překrývání tenkých hranic reality a absurdna.

Zrada (Harold Pinter) – režie Adolf Smári Unnarsson.

Soubor: DAMU

Zrada (Betrayal, 1978)

Autor: Harold Pinter
Překlad: František Fröhlich
Úprava překladu: Michal Zahálka
Režie a adaptace, světla: Adolf Smári Unnarsson
Výprava: Hana Kessnerová
Hudba: Haštal Hapka
Pedagogické vedení: Jakub Korčák, Daniel Hrbek

Osoby a obsazení

Poděkování patří:

Jakubu Korčákovi, Danielu Hrbkovi, Michalu Zahálkovi, Martině Preissové a Evě Kučerové