Přejít na hlavní obsah

Ke studiu herectví na KALD DAMU jsem nastoupil po gymnáziu Elišky Krásnohorské a SŠUAŘ, obor
umělecké řezbářství a restaurování. Snažím se být komplexním tvůrcem, který může zasahovat do
různých divadelních řemesel, protože nejčastěji pracuji na autorských inscenacích, kde se pozice herce,
scénografa, režie nebo dramaturgie prolíná, někdy dokonce zcela překrývá. Společně s Terezou Havlovou
jsme založili Musaši Entertainment Company, kde tyto principy naplňujeme především prací na
loutkových inscenacích, ale náš zájem sahá až k dokumentárnímu a pohybovému divadlu. Zásadní vliv na
můj divadelní vývoj měla i improvizace, které jsem se věnoval několik let. Kromě tvorby divadelní se
zabývám i tvorbou zvukovou a hudební. Spolupracoval jsem jako autor hudby na loutkových inscenacích,
jsem členem několika hudebních uskupení, ale působím i sólově a vyrábím hudební nástroje.

Projekty

Debata pro loutky o sedmi jednáních (Divadlo DISK, 2019, 150 min)
K. Císařová, Š. Gajdoš, L. Traore, Néro
Scartch, M. Čandíková, D. Kopecká,
J. Tajovský, E. Valášková, Š. Dohnálek, M.
Fendrych, M. Šumbera, R. Caldová, Š. Lustyk

Do projektu jsem byl přizván v balíčku
loutkoherců-improvizátorů, kteří rychle
dekódují změněné hlasy a rychle mění vodící dráty.

Vývařovna: Pásmo o vlasti (2019, 60 min)
E. Říhová, J. Bártová, J. Šulík, L. Traore, K. Bejčková,
M. Fendrych, M. Šumbera

Celospolečensky rezonující téma vlastenectví
zpracované ve formě pásma reflektují tvůrci svůj
vztah k vlasti a nabízejí postřehy generace, která za
svůj stát doposud nemusela bojovat. Jsem Evropan
nebo Čech?
Proces vzniku této inscenace byl od začátku devised,
neboť jsme při první společné diskusi zjistili, že nelze
jinak pracovat na tématu, na nějž jsou tak rozdílné
náhledy. Mnohé scény, které prošly až do finále
vychází z improvizací a kung-fu. Metodou společného
snažení vznikala i scénografická složka, jednoduše –
jak se v pásmu praví – každej jak umí!

Mistři Pohybu: Zrod (2020, 50 min)
M. Šumbera, M. Fendrych, M. Šíma
Disko mniši ze socialistického Československa představují svou cirkusovou podívanou s poučením a emocemi.
Inscenace Mistři pohybu: Zrod vznikla jako samostatná iniciativa skupiny, která již delší dobu funguje coby kolektiv
podporující sportovní a pohybovou činnost, především pozemní akrobacii a sportovní lezení. Volba názvu Zrod nás
vedla ke sběru materiálu své skutečné sportovní minulosti a zároveň nám nabídla možnost představení pojmout jako
scénický manifest skupiny.
Moje role v tomto projektu byla především organizační, pokud se budeme držet tradičních tvůrčích rolí pak i režijní
a scénografická, přičemž nutno dodat, že grafické vyvedení je práce Matěje Šumbery a na režijně-dramaturgickém
konceptu se podílel také velmi důležitě.
Festival FACT Maďarské SZFE, Student Factory v Ostravě

Další: 

Studium na SŠUAŘ, obor Umělecké řezbářství a restaurování (2016 - 2018), výroba hudebních nástrojů (2018 - současnost): Spoonerovo drnkátko, baskytara, banjo z kola od auta, trombon, koto (elektrifikované strunné; dechový akustický, zvon ze stínidla, trubky z garnýží a akvaristické hadice), Safari Jazz Orchestra

Přečtěte si rozhovor s Adamem na webu O divadle.cz.