Přejít na hlavní obsah

Datum a místo narození: 1998, Vsetín
Barva hlasu: Tenor
Výška: 169 cm
Emailový kontakt: marek.frnka.mail@gmail.com

Jsem šikovný valašský ogárek. Spoluzakladatel a aktivní člen Kočovné divadelní družiny Ductus Deferens. Sedmnáct let aktivně působící člen folklorního tanečního souboru.

Tančím, zpívám, sportuju (dřív hodně, teď spíš, když je konstalace), hraju na kytaru, stepuju, žongluju, rapuju, občas něco napíšu rád žertuju a mám řidičák/ anglicky jo, španělsky bych něco poskládal/ Absolvoval jsem workshop pohybového herectví s Radimem Vizvárym, workshop improvizace s Martinou krátkou a workshop Erwina Maase – Viewpoints./ Mám rád humor, který zabolí zevnitř./ Rád poslouchám, ale taky rád mluvím.

Vybrané školní práce:

Franci (F. Langer: Periferie, ped. vedení T.Töpfer)/ Medvěděnko (A.P.Čechov: Racek, režie K. Humhalová)/ Tartuffe (Moliér: Tartuffe, ped. vedení R. Rázlová)/ Arlecchino (C. Goldoni: Lhář, režie K. Humhalová)/ Cliff (J. Osborne: Ohlédni se v hněvu, ped. vedení T. Pavelka)/ Učitel (M. František: Nevěsta, režie V. Kořínek)/ Marek(M.Frydrych Gregorová: Dorotka, režie Josef Doležal)/ Voják (M.Frydrych Gregorová: Na věky, režie A. Škrlantová/ Richard (W. Shakespeare: Richard III., ped. vedení T. Pavelka)/ De Gresset (V. Dyk: Poražení, režie V. Kořínek) Ukruta (J.Nestroy: Náčelník Večerní vánek neboli hody divých mužů, režie K. Volánková)/ Komisař (C.Goldoni: Poprask na Laguně, režie V. Nejedlý) – hostování v Divadle Disk

Vybrané mimoškolní práce:

Adam Hildebrant (N.Leskov, D. Jařab: Lady Macbeth z Újezdu, režie D. Jařab)- Švandovo divadlo/ Teenager (umělá inteligence: AI: Když robot píše hru, režie D. Hrbek) – studio Švandova divadla/ Christoffer (A.T. Jensen: Adamova jablka, režie Jiří Pokorný) – Švandovo divadlo/ Jason Willet (D.L Abaire: Králičí nora, režie A. Doležal) – Nová scéna DJKT Plzeň/ Mára (Autorská inscenace kočovné divadelní družiny Ductus Deferens: Ductus Deferens², režie Herman Čolek) Švandovo divadlo – Studio/ Mohamed (P.Kult, Ductus Deferens: Cestopissing, režie H. Čolek/ Americký sen vs. Česká noční můra (Autorský projekt studentů KČD DAMU a studentů Goergetown University, režie D. Hrbek) Švandovo divadlo/ Člověk (On the road - Ročníkový projekt ve spolupráci s Centre tchèque de Paris, režie M. Krátká)/ Jožka (D. Košťák: Divoká Štvanice, režie M. Schlegelová) – audiowalk Divadlo Letí/ Karel 1988 (Kukačky, režie B. Arichtev) – seriál ČT/ Radek (Ptáci na kolejích, režie M. Cyroň, T. Uher) – pilotní díl seriálu/ Runner (Máme to?, režie R. Okamura) – film FAMO/ Úspešný, ambiciózní student (Spot pro ČVUT, režie R. Grzybek) – FAMO/ Kritik (J. Čapek: Po smyslu) – film Kočovné divadelní družiny Ductus Deferens